Výsledky

2023
I. turnus II. turnus
Mistrovský M1
Kandidátský K1
Hlavní H1
Vedlejší V1
Rapid R1
Blesk B1A
Blesk B1B
Mistrovský M2
Kandidátský K2
Hlavní H2
Rapid R2
Blesk B2
2022
I. turnus II. turnus
Mistrovský M1
Kandidátský K1
Hlavní H1
Vedlejší V1
Rapid R1
Blesk B1
Mistrovský M2
Kandidátský K2
Hlavní H2
Rapid R21
Rapid R22
Blesk B2
2021
I. turnus
Mistrovský M
Kandidátský K
Hlavní H
Rapid RA
Rapid RB
Rapid RC
Rapid RFA
Rapid RFB
2019
I. turnus II. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Hlavní H12
Vedlejší V11
Rapid R11
Rapid R12
Rapid R13
Rapid R14
Blesk B11A
Blesk B11B
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Hlavní H21
Vedlejší V21
Rapid R21
Rapid R22
Blesk B21
Blesk B22
2018
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Vedlejší V11
Rapid R11A
Rapid R11B
Blesk B11
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Kandidátský K22
Hlavní H21
Rapid R21A
Rapid R21B-1
Rapid R21B-2
Blesk B21
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Hlavní H31
Hlavní H32
Rapid R31A
Rapid R31B
Blesk B31
2017
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Rapid R11
Rapid R11A
Rapid R11B
Blesk B11
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Kandidátský K22
Hlavní H21
Vedlejší V21
Rapid R21A
Rapid R21B
Blesk B21
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Hlavní H31
Vedlejší V31
Rapid R31A
Rapid R31B
Blesk B31
2016
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Rapid R11
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Kandidátský K21
Hlavní H21
Vedlejší V21
Rapid R21
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Kandidátský K32
Hlavní H31
Rapid R31
Rapid R32
Blesk 1. turnus
Blesk 2. turnus
Blesk 3. turnus
2015
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Rapid R11
Mistrovský M21
Mistrovský M22
Kandidátský K21
Hlavní H21
Rapid R21A
Rapid R21B
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Hlavní H31
Rapid R31A
Rapid R31B
Blesk 1. turnus B11A B11B B11C
Blesk 2. turnus
Blesk 3. turnus B31A B31B
2014
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Kandidátský K12
Hlavní H11
Vedlejší V11
Rapid R11 finále A B
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Hlavní H21
Vedlejší V21
Rapid R21
Rapid R22
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Hlavní H31
Vedlejší V31
Rapid R31
Rapid R32
Blesk 1. turnus
Blesk 2. turnus
Blesk 3. turnus
2013
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Rapid R11 finále A B
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Hlavní H21
Vedlejší V21
Rapid R21A R21B
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Kandidátský K32
Hlavní H31
Vedlejší V31
Rapid R31
Blesk 1. turnus
Blesk 2. turnus
Blesk 3. turnus
2012
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský M11
Kandidátský K11
Hlavní H11
Rapid R11
Mistrovský M21
Kandidátský K21
Kandidátský K22
Hlavní H21
Hlavní H22
Vedlejší V21
Rapid R21
Rapid R22
Mistrovský M31
Kandidátský K31
Hlavní H31
Rapid R31
Blesk 1. turnus finále 1-12 finále 13-22
Blesk 2. turnus
Blesk 3. turnus
2011
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Hlavní 11
Vedlejší 11
Rapid 11
Mistrovský 21
Mistrovský 22
Kandidátský 21
Hlavní 21
Hlavní 22
Rapid 21
Rapid 22
Mistrovský 31
Kandidátský 31
Kandidátský 32
Hlavní 31
Vedlejší 31
Rapid 31
Blesk 1 finále 1-12 finále 13-24
Blesk 2 finále 1-12 finále 13-24 finále 25-34
Blesk 3
2010
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Hlavní 11
Vedlejší 11
Rapid 11
Rapid 12
Mistrovský 21
Mistrovský 22
Kandidátský 21
Hlavní 21
Vedlejší 21
Vedlejší 22
Rapid 21
Mistrovský 31
Kandidátský 31
Hlavní 31
Vedlejší 31
Rapid 31
Rapid 32
2009
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Hlavní 11
Vedlejší 11
Vedlejší 12
Rapid 1
Mistrovský 21
Kandidátský 21
Vedlejší 21
Rapid 2
Mistrovský 31
Kandidátský 31
Hlavní 31
Vedlejší 31
Rapid 3
2008
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Vedlejší 11
Mistrovský 21
Mistrovský 22
Hlavní 21
Vedlejší 21
Vedlejší 22
Vedlejší 23
Mistrovský 31
Mistrovský 32
Kandidátský 31
Hlavní 31
2007
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Hlavní 11
Mistrovský 21
Kandidátský 21
Hlavní 22
Hlavní 21
Vedlejší 21
Mistrovský 31
Kandidátský 31
Hlavní 31
Vedlejší 31
2006
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Hlavní 11
Vedlejší 11
Mistrovský 21
Kandidátský 21
Hlavní 21
Hlavní 22
Vedlejší 21
Mistrovský 31
Kandidátský 31
Hlavní 31
2005
I. turnus II. turnus III. turnus
Mistrovský 11
Kandidátský 11
Hlavní 11
Hlavní 12
Vedlejší 11
Mistrovský 21
Mistrovský 22
Kandidátský 21
Hlavní 21
Hlavní 22
Mistrovský 31
Mistrovský 32
Kandidátský 31
Hlavní 31
Hlavní 32

 

Mezinárodní šachová dovolená

20.07. – 27.07.2024   27.07. – 03.08.2024
Praha Praha

Vstupní stránka

TOPlist